Δείτε το νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (ΣΕΟ)!

Δείτε το νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (ΣΕΟ)!

Θεσπίστηκε νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (ΣΕΟ) και παράλληλα ορίστηκαν εκ νέου οι τεχνικές και οι ειδικές προδιαγραφές  λειτουργία των οινοτουριστικών επιχειρήσεων, με τη δι-υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (3233 /07-08-2018), σελίδα 40.558.

Δείτε το νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (ΣΕΟ)!

Δείτε το νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (ΣΕΟ)!

Αναλυτικά την απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.