Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson