Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson