Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson