Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson