Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson