Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson