Δευτέρα, 26 Ιουλίου, 2021

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson