Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson