Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, 2022

“Το κρασί είναι εμφιαλωμένη ποίηση.”

Robert Louis Stevenson